Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/02/2022 14:04, số lượt xem: 56

Gió ngàn phương
Về hội tụ
Một trời thương
Tình quyến rũ.

Gió ngàn phương
Dìu mộng ước
An giấc thường
Nhiều vết xước.

Gió ngàn phương
Vang lời chuốt
Ngào đẫm hương
Tim ràng buộc.

Gió ngàn phương
Nồng đượm mật
Toả bao đường
Lên  chất ngất…