Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/01/2019 18:25, số lượt xem: 257

Khúc huyễn tình tang khúc huyễn đờ
Diễm nồng ảo diệu diễm nồng thơ
Nghê thường giấc dỗ nghê thường nhớ
Ái cảm hồn ru ái cảm chờ
Đà đượm sắc lồng đà đượm nở
Dạt dào hương luyến dạt dào ngơ
Giao tình nguyệt gió giao tình trở
Thắm quyện huyền mê thắm quyện mờ

Thắm quyện huyền mê thắm quyện mờ
Ái tình ngát lịm ái tình ngơ
Nồng thơm hạnh phúc nồng thơm mở
Ngát lịm trầu cau ngát lịm chờ
Nhiều kích hoạt thắm nhiều kích cỡ
Lắm màng mơ đẫm lắm màng thơ
Hồng duyên số đỏ hồng duyên vớ
Khúc huyễn tình tang khúc huyễn đờ