Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/03/2022 23:28, số lượt xem: 27

Ơn trời ấp ủ  được nàng hôn
Ảo diệu lòng tim quyến rũ dồn
Chiếu phả thơm lừng mơ mãi rộn
Chăn bừng thắm cảm mộng hoài đôn
Say ngời vũ điệu loang ngoài rốn
Toả biếc nguồn yêu dệt chỗ hồn
Đã chịu nhau rồi xin cởi đốn
Chim cài bướm nẩy mặc làng thôn

Chim cài bướm nẩy mặc làng thôn
Chỗ rịn thèm ghê lửa đốt hồn
Đẩy phóng tưng bừng khêu noãn lộn
Đưa rà dõng dạc rấn nùi đôn
Non hồng sóng bủa ra đòn rộn
Vịnh sũng triều dâng thả sức dồn
Ái cảm chan đầy giông bão nhộn
Ơn trời ấp ủ được nàng hôn