15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/02/2020 11:44, số lượt xem: 307

Bôn tẩu mãi này dâu bể nợ
Chốn nơi nhiều mộng tình tan vỡ
Tồn sinh ngát ước trỗi câu chờ
Rộn xé rêm thề vơi khúc thở
Ồn rụi nghĩa ương khiến hững hờ
Bộn gieo lời khác làm dang dở
Hồn thăm thẳm đợi ngóng tim đờ
Hôn cháy lịm lòng nghe giấc trở

Trở giấc nghe lòng lịm cháy hôn
Đờ tim ngóng đợi thẳm thăm hồn
Dở dang làm khác lời gieo bộn
Hờ hững khiến ương nghĩa rụi ồn
Thở khúc vơi thề rêm xé rộn
Chờ câu trỗi ước ngát sinh tồn
Vỡ tan tình mộng nhiều nơi chốn
Nợ bể dâu này mãi tẩu bôn