Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/01/2022 21:30, số lượt xem: 36

Nhớ cái tết thật xưa
Khi mới biết vào mơ
Đến nhà nàng mồng một
Lóng ngóng mấy cho vừa…

Ngày thường lắm ba hoa
Chuyện gần rồi chuyện xa
Cứ như là sáo hót
Bỗng hôm đó lặng tờ…

Vừa may đã có em
Giải vây thật là êm
Chào qua loa người lớn
Dẫn tuốt ra ngoài thềm…

Đất trời đượm tình xuân
Lòng em ta bỗng gần
Định lì xì một cái
Nàng thoát chạy mất tăm…