Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/03/2022 19:39, số lượt xem: 49

Ẩn hiện vàng trăng thoáng giữa cành
Trong làn gió nhẹ phả mùi thanh
Trầm hương lượn trỗi hồng loang ánh
Cổ tích lồng say diễm đậu mành
Ngát lả lơi bừng mơ duỗi mạnh
Ngây đờ dẫn dệt cảm luồn nhanh
Đường chim ảo diệu rền chuông khánh
Thoả cuộc tình duyên mãi kết thành

Thoả cuộc tình duyên mãi kết thành
Tơ tằm quấn quyện sẽ bừng nhanh
Trầu cau vũ điệu nồng thơm ảnh
Ngẫu hứng trần gian dẻo đượm mành
Vẫn ước môi hồng tăng cảm mạnh
Luôn cầu giấc diệu toả cài thanh
Nghê thường quyến rũ cùng nhau lượn
Ẩn hiện vàng trăng thoáng giữa cành