Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2022 18:56, số lượt xem: 34

Anh lấy cuộn tình trải mộng em
Mộng vầy chim bướm lịm phừng em
Anh hoài cảm giấc lan tràn mộng
Mộng mãi say hồn quyện quấn em
Anh ủ ấp lời ngây diễm mộng
Mộng hoà giao cảnh rạng ngời em
Anh vồ vịnh thắm tim choàng mộng
Anh mộng trỗi bừng đắm ngọt em

Em ngọt đắm bừng trỗi mộng anh
Mộng choàng tim thắm vịnh vồ anh
Em ngời rạng cảnh giao hoà mộng
Mộng diễm ngây lời ấp ủ anh
Em quấn quyện hồn say mãi mộng
Mộng tràn lan giấc cảm hoài anh
Em phừng lịm bướm chim vầy mộng
Em mộng trải tình cuộn lấy anh