15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/12/2019 18:00, số lượt xem: 174

Mai này bến lỡ xa thuyền
Gió trăng thề hẹn có quên không người
Tình thơ gom góp bao lời
Có đem tung hết giữa trời hư không.

Mai này nguyệt có ngóng trông
Mây xa lối cũ tình chung hao mòn
Chiều nao kỷ niệm có còn
Ấm trong tiếng thở dịu dàng của ai.

Còn không thương nhớ đêm dài
Thức thao một nỗi trang đài đơn côi
Dấu yêu còn ở thơ người
Hay là bay mất cuối trời tình hư.

Mai này gió lặng suy tư
Chợt nghe đắng đót bên bờ quạnh hiu…