Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/04/2022 12:05, số lượt xem: 57

Đã biết tình
vừa xong một hiệp
Mà sao lòng
mải miết buồn thương
Cách xa biết mấy dặm trường
Mà sao cứ ngỡ còn vương vấn nè...

Nhớ thuở nọ
thành duyên kỳ ngộ
Ta gặp người
Rạng rỡ nguồn yêu
Rồi khi nắng chát cuối chiều
Mà nghe rát bỏng khiến liêu xiêu đời…

Nào những khi
ấp đầu tay gối
Mật đường trao
đầu cuối nồng ơi
Giờ sao đắng nghét môi lời
Thảm thê kỷ niệm hỏng chơi vơi sầu..

Thôi thì thôi
dứt cầu hương lửa
Thả trôi nhàu,
chi nữa mà trông
Cầu cho ai rạng má hồng
Từ nay xa lạ, nào mong ngóng gì...