Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2022 18:19, số lượt xem: 41

Pháo nổ bừng thơm hiệp cẩn lầu
Vui mừng hạnh phúc vợ chồng Ngâu
Mười hai nguyệt chẵn mơ màng gặp
Tháng bảy trời lem nức nở sầu
Nhắn nhủ tròn năm liền cánh quạ
La đà vẹn kiếp ngọt tình câu
Nài xin Ngọc đế thương mà bãi
Án phạt dừng tay thắm nguyện cầu

Án phạt dừng tay thắm nguyện cầu
Tâm thành khẩn thiết vọng từng câu
Đừng gây cách trở làm đau dội
Chớ buộc đày chia khiến tẻ sầu
Sẽ hết ê chề đêm gió bão
Không còn khúc khuỷu đoạn tình Ngâu
Bình minh rạng rỡ ngời xuân nắng
Pháo nổ bừng thơm hiệp cẩn lầu