Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2021 08:02, số lượt xem: 199

Mời ân ái đượm thiết tha này
Trọn ước mong tình né rủi may
Lơi lả giục hồn ru cảm mượt
Thẩn thơ choàng dạ khiến yêu dày
Ngời thương đắm quyện nồng son sắt
Đậm nhớ say bừng tuyệt ngất ngây
Phơi đẹp giữ lòng thơm khúc diễm
Đời mơ toả lộng thắm đêm ngày

Ngày đêm thắm lộng toả mơ đời
Diễm khúc thơm lòng giữ đẹp phơi
Ngây ngất tuyệt bừng say nhớ đậm
Sắt son nồng quyện đắm thương ngời
Dày yêu khiến dạ choàng thơ thẩn
Mượt cảm ru hồn giục lả lơi
May rủi né tình mong ước trọn
Này tha thiết đượm ái ân mời