Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2022 12:54, số lượt xem: 28

Chẳng mẹ đời con nhiều vấp ngã
U buồn quẹo rũ như tàu lá
Nào đâu ủ ấm dạo đông nhà
Cũng hết xua nồng khi lửa hạ
Nhớ mãi mùi thơm buổi nguyệt tà
Thương hoài dáng khổ ngày mưa tã
Van cầu nẻo phước lộng gần xa
Thoả ước người luôn nhàn cõi lạ

Ngày xưa nỡ bỏ về nơi lạ
Ước cận bên người thương chẳng tã
Vắng vẻ tim lòng những điệu ca
Đìu hiu trí não bao lần hạ
Lìa thân cõi thế bặt hương nhà
Rẽ nẻo dương trần xơ cội lá
Thắc thỏm canh chầy giữa lệ sa
Đời con thiếu mẹ toàn xiêu ngã