Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/08/2021 20:39, số lượt xem: 113

Tâm lòng khó hưởng lộc trời ban
Bởi lẽ trần ai quá bạo tàn
Quỷ ác xài dao thành hỗn độn
Dân hiền sụm não hết bình an
Nào đâu dám mộng vài giây ổn
Lại chẳng hoài mơ những tấc nhàn
Đã trót thòi ra đành phải chịu
Xô bồ giữa thế rợp tà gian

Xô bồ giữa thế rợp tà gian
Dẫu ước bình tâm chả thọ nhàn
Tiếng ngãi bông đùa xiêu nẻo tịnh
Cung tình bỡn cợt xáo lời an
Nhiều khi cũng muốn tìm nơi lặng
Lắm buổi nào hay đụng cõi tàn
Chỉ tiếc mình sanh thời nhiễu loạn
Nên đành khó hưởng lộc trời ban