Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2021 20:52, số lượt xem: 98

Quê vọng khúc tình thuở ước mơ
Bể dâu hờn nẻo trải ơ thờ
Mê nguyền hút đợi thương tàn vở
Kể chuyện xao tìm dõi cuối thơ
Thề hẹn xám đau lòng ái nhỡ  
Lệ vương sầu đắng dạ duyên hờ
Thê hiền ảo huyễn mù loang trở
Về lại buốt tim cõi nhạt mờ

Mờ nhạt cõi tim buốt lại về  
Trở loang mù huyễn ảo hiền thê
Hờ duyên dạ đắng sầu vương lệ
Nhỡ ái lòng đau xám hẹn thề
Thơ cuối dõi tìm xao chuyện kể
Vở tàn thương đợi hút nguyền mê
Thờ ơ trải nẻo hờn dâu bể
Mơ ước thuở tình khúc vọng quê