Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/04/2018 10:23, số lượt xem: 387

Trai gái cùng nhau giữ nước nhà
Muôn người như một rạng gần xa
Toàn dân đông nghịt rừng thay lá
Tồ quốc bừng khơi bước chuyển đà
Rộn rã lời vang đường vạn lý
Triền miên sóng dậy cõi giang hà
Đánh tan giặc cướp ngoài biên ải
Phụ nữ anh hùng diễm tuyệt ca

Phụ nữ anh hùng diễm tuyệt ta
Đồng tâm kết dựng đẹp sơn hà
Niềm tin trường cửu bền như đá
Ý chí ngàn năm vững tạo đà
Dẫu có chìm va tàu nước lạ
Vẫn hoài giong ruỗi biển bờ xa
Hùng Vương truyền lại vầng sao cả
Trai gái cùng nhau giữ nước nhà

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm