Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/01/2022 11:01, số lượt xem: 35

Thế là hết một đoạn tình ngang trái
Người lìa xa về cuối dải hồng hoang
Còn chi đâu khi hồn vỡ trăm ngàn
Thôi, giấu kín lời than van huyết lệ.

Thế là hết có còn ai mà  kể
Hãy xoá nhanh lời dâu bể ngày nao
Quên dáng xưa e ấp thưở mai đào
Tung mùa nhớ bay vào trời ảo huyễn.

Đừng khờ khạo mơ trời quay đất chuyển
Đã hết rồi câu chuyện của mùa mong
Một mình về nghẹn đắng giữa phòng không
Chông chênh quá khi cõi lòng bão gió.

Chiều cuối hạ hững hờ nhành phượng đỏ
Giấu vào đời khúc gõ buổi lầm si
Trắng tay rồi ngoảnh lại có ích gì
Giã biệt nhé, sá chi lời đồng vọng...