Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2022 16:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 19/05/2022 16:55, số lượt xem: 40

Chiều nựng gió mây rợp ánh tà
Đẫm bừng mơ ái giục lời sa
Phiêu dìu dặt ý gieo làn trỗi
Sũng khát khao lòng gội nắng pha
Diều sáo quyện bay lờ lững cảnh
Khúc tình say cảm ngạt ngào hoa
Yêu thầm dạ nhớ đêm nào ngủ
Nhiều ước vẹn duyên sánh ngọc ngà

Ngà ngọc sánh duyên vẹn ước nhiều
Ngủ nào đêm nhớ dạ thầm yêu
Hoa ngào ngạt cảm mơ tình khúc
Cảnh lững lờ bay quyện sáo diều
Pha nắng gội lòng khao khát sũng
Trỗi làn gieo ý dặt dìu phiêu
Sa lời giục ái khua bừng đẫm
Tà ánh rợp mây gió nựng chiều