Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/10/2022 22:47, số lượt xem: 46

Mỗi dịp nhìn ve lại nhớ trường
Năm nào cũng gợi dáng quỳnh hương
Đến xen lẫn dạ lồng suy tưởng
Hè dậy hồi xuân đắm tỏ tường
Lòng sũng ân nồng loang diễm hướng
Man chùng đậm lối vịnh ngời chương
Mác xưa trải dấu màu hoa phượng
Buồn quyện vần thơ giữa mộng thường

Chín đợi mười trông nhớ lạ thường
Mươi lần vẫy bút đã dày chương
Ngày xuyên giữa mộng bừng gieo hướng
Qua lại dòng thơ lộng kết tường
Chứa cảm tim lòng mơ quyến phượng
Chan hoà quãng nhạc ước choàng hương
Tình xưa thoáng ngọt vùng tâm tưởng
Thương lắm người ơi kỷ niệm trường