Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/09/2021 22:30, số lượt xem: 142

Gió mưa sông biển dãi dầu
Sao phai được một tình sâu hẹn thề
Lòng này chân chất hồn quê
Ngôi cao, vàng bạc… vỗ về cũng không.

Chỉ em với nụ xuân nồng
Là như có cả mặn nồng trong anh
Dẫu đời có lắm mong manh
Thì tim vẫn mãi chung tình nợ duyên.

Lòng em đã bước vào thuyền
Thì trăm năm giữ thệ nguyền với nhau
Người đời cố sức làm đau
Mà em vững chãi sợ nào chi ai.

Hứa lòng tình mãi không phai
Ghé đầu tựa mộng trang đài cùng anh
Yêu thương sum lá xuê cành
Cổ tích truyền lại làm xanh cuộc đời.

Chỉ mình em với ta thôi
Là tim đã đủ rạng ngời kiếp nay…