Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2020 17:49, số lượt xem: 131

Thành đô lắm kiểu tệ hơn nhiều
Đổi mới trong ngoài khiến dạ xiêu
Hợm hĩnh bày ra tiền cụ lớn
Cò cưa kéo lại vốn em miều
Vung quyền dẫu chỉ bằng con kiến
Dụng võ cho dù bé hạt tiêu
Vật chất thì cao tình nghĩa lụn
Vườn dâu hoá biển ngẫm bao điều
*
Vườn dâu hoá biển ngẫm bao điều
Kệch cỡm đua đòi thật khó tiêu
Đú đởn vài tên chồm gái mỹ
Lần khân mấy ả dụ trai miều
Phê mù bất chợt vòi chim gởi
Nhậu khướt tha hồ diễn bước xiêu
Ngoái tưởng ngày xưa mà cảm khái
Thành đô lắm kiểu tệ hơn nhiều