Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2021 23:29, số lượt xem: 129

Vườn thơ có quán Cà Mau
Phen này hoa lá mè màu lắm đây.

Ghé xem quán có gì này
Thứ nào cũng đẹp nhưng hay nhất là…
Cô chủ quán thật tài ba
Văn thơ lai láng hò ca tuyệt vời.

Thông báo rộng rãi khắp nơi
Quán vừa mới mở, mọi người… ủng hộ xôm nghen.