Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/10/2021 23:09, số lượt xem: 129

Hiến cả cho đời những giọt thơ
Ươm hồn đẫm mộng khúc tình thơ
Kìa bay bổng dệt hương ngời phú
Ấy mải mê bừng ngãi đượm thơ
Bạn hữu vuông tròn thơm nẻo phú
Tim lòng yểu điệu ngát vần thơ
Đường thi vọng mãi theo cùng phú
Kết nghĩa tâm đồng trải lịm thơ

Kết nghĩa tâm đồng trải lịm thơ
Tim vàng diễn ý đẹp dòng thơ
Êm đềm cõi mộng loang bừng phú
Rạng rỡ cung tình toả luyến thơ
Quãng nhạc la đà thơm nẻo phú
Câu vần khấp khởi diệu hồn thơ
Cùng nhau bổng quyện từng trang phú
Hiến cả cho đời những giọt thơ