Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/08/2021 21:11, số lượt xem: 68

Quãng đượm thề trăng tỏ mấy vừa
Trăng nằm đợi liễu thoả lòng đưa
Mơn đùa cảnh vật trăng nào thiếu
Hứng giỡn tình trăng mộng nỏ thừa
Dạ cảm trăng ngàn thương chốn cũ
Trăng viền kỷ niệm nhớ người xưa
Mong hoài tiết đẹp ngời trăng toả
Rạng rỡ vầng trăng phủ bóng dừa

Tình quê dẫn nước chảy quanh dừa
Nước hẳn đi từ chỗ mội xưa
Lặng lẽ sông dìu con nước khẳm
Triền miên nước dậy nghĩa ân thừa
Mây vờn vịnh nước làn hương trỗi  
Nước phả đêm trường quãng mộng đưa
Vũ điệu mưa ngàn loang trảng nước
Trời xanh dọi nước cảnh mơ vừa