Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2021 15:29, số lượt xem: 146

Cà phê  tuyệt nhất ở trên đời
Cà rốt ăn vào bổ mắt ơi
Cà pháo hồn quê nhiều sắc ngọt
Cà chua món ruột lắm hương ngời
Cà lăm hát gọi nào nghe rõ
Cà rỡn trêu đùa chẳng chịu vơi
Cà xóc gây người mang lấy hoạ
Cà kê tám chuyện mãi không rời

Cà rá trao nàng hiệp cẩn khơi
Cà lơ bản tính nhác đâu rời
Cà rà tán tỉnh môi hồng dệt
Cà khịa gầm gừ thật khó chơi
Cà cuống đuôi hoài cay khé   
Cà Mau biển mãi sáng thơm trời
Cà sa khoác lấy khi tình phụ
Cà dái dê nồng lắm bạn ơi