Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2021 09:17, số lượt xem: 89

Hưởng đẫm mùi thơm khoái vậy nì
Hương ngào đượm ngát toả từng li
Làm cho lữ khách càng ngơ ngẩn
Để khiến trang đài bỗng dại si
Thảm não vừa vô ngời tắp lự
Buồn xo kịp uống tỉnh ngay thì
Nào đâu dám bỏ vì tim đã
Lỡ nghiện em từ thuở ấu nhi

Lỡ nghiện em từ thuở ấu nhi
Ghiền tăng kịp đến tuổi xuân thì
Ngày mưa vẫn nhớ do lòng bị
Bão tố đâu lìa bởi dạ si
Cảm sũng tâm hồn chiêu một tí
Gom nhiều bạn hữu uống vài li
Giờ đây sống giữa cà phê vị
Hưởng đẫm mùi thơm khoái vậy nì