11.00
1 người thích
Đăng ngày 21/02/2020 23:53, số lượt xem: 359

Bì bà bì bõm lội vài nơi
Thoáng thấy hớt ha hớt hãi rời
Lũ khủ lù khù khi ngóng đợi
Núng na núng nính buổi khêu cời
Nhiều khi lữ thử lừ thừ với
Lắm buổi tất ta tất tả dời
Thậm thụt thậm thà lúc muốn khởi
Nên đành khập khiễng khập khà rơi

Nên đành khập khiễng khập khà rơi
Ngắc ngứ ngắc nga khó thể dời
Lòng bậu thẩn tha thà thẫn với
Bụng chàng kiũ kịt kiũ cà bơi
Nhí nha nhí nhảnh êm đềm tới
Khúc khích khúc kha mải miết vời
Chỉ ước gật gà gù gật hỡi
Bì bà bì bõm lội nhiều nơi