Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2021 06:59, số lượt xem: 214

Đau đớn dạ này khổ nạn Trung
Suối sông chìm lũ nước dâng cùng
Nhàu tim ứa lệ tràn nơi chốn
Diễm đức vun tình dệt thuỷ chung  
Lau vội mắt người thương cực chỗ
Phát nhanh tiền gạo gởi xa vùng
Màu hoen giận oán lời than thở
Sau trước ập trùm lụt dữ hung
.
Hung dữ lụt trùm ập trước sau
Thở than lời oán giận hoen màu
Vùng xa gởi gạo tiền nhanh phát
Chỗ cực thương người mắt vội lau
Chung thuỷ dệt tình vun đức diễm
Mẹ cha  tràn lệ ứa tim nhàu
Cùng dâng nước lũ chìm sông suối
Trung nạn khổ này dạ đớn đau