Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 06/08/2019 13:52, số lượt xem: 257

Kẻ xạo ngôn từ hay lạc lối
Chột chỉ hơn mù gây loạn rối
Mắt chẳng ra gì chớ kéo lôi
Là không được xịn đừng móc nối
Đại bàng vỗ ngực chính đồ ôi
Bá lực khều vai từa thịt thối
Vương tước khoe rùm ở chót môi
Giữa đám mù câm lòng dạ tối

Giữa chốn đông người giở bất lương
Đám ma trở quẻ gạt vô thường
Mù đi lối đạo chuyên lòn hướng
Câm thẳm duyên tình dễ bán hương
Lòng sạch sành sanh đòi ngất ngưởng
Dạ teo tèo tẻo muốn ngoan cường
Tối tăm ứng xử thèm loan phượng
Kẻ chột mắt là đại bá vương