Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/10/2021 13:57, số lượt xem: 76

Đồng tê não ruột tái tê đồng
Trông ngoái đâu nào chỗ ngoái trông
Phím rã liên hoàn toe rã phím
Đông sầu xảo trá quạnh sầu đông
Xám hoang lạnh lẽo trời hoang xám
Hồng nhạt tèm lem cõi nhạt hồng
Lỡ khúc mê vàng đau khúc lỡ
Không tình chạnh buốt giữa tình không

Không người giấc muộn đắng người không
Hồng rụi mù tăm buổi rụi hồng
Gió bạt xuân thì xiêu bạt gió
Đông hờn cảnh sắc dỗi hờn đông
Ước bươm ngãi hẹn đành bươm ước
Trông bẵng tin về loét bẵng trông
Huyễn ảo duyên tình thêm ảo huyễn
Đồng như bão tố lạnh như đồng