Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 28/07/2019 09:54, số lượt xem: 213

Trong ánh chiều buông rã rượi dòng
Dòng buồn héo hắt dõi hờ song
Song mờ thoáng nỗi sầu lan cổng
Cổng xế chan niềm lặng kín sông
Sông nhớ trào dâng thời phả mộng
Mộng lay tưởng lại buổi mơ lòng
Lòng yêu vẫn thế đầy hy vọng
Vọng góc tim này những ước mong

Trong tim ẩn chứa khúc mơ dòng
Dòng chảy âm thầm vượt khỏi song
Song chạnh nuối tình theo nhịp võng
Võng thề nhớ bạn duỗi triền sông
Sông nguyền uốn lượn triền miên vọng
Vọng ước trào dâng rộn rã lồng
Lồng lộng niềm thương hoà cánh bổng
Bổng choàng rạng rỡ giữa ngần trong