Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2020 21:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 28/07/2020 21:18, số lượt xem: 56

Bình an cuộc sống thảo thơm đời
Trí được vui nhiều dạ thắm khơi
Vẫn hẹn vầng dương bàng bạc tới
Luôn tìm ánh nguyệt dập dìu rơi
Cùng bên mộng lấp chìm đau khởi
Lại trỗi mừng loang hát giữa trời
Gắng giữ tâm hồn say nhịp mới
Xây tình toả rạng chẳng hề vơi

Xây tình toả rạng chẳng hề vơi
Số mệnh thành hư phó mặc trời
Hãy sống ngay đường tâm đắm khởi
Luôn hoài thẳng ngõ chí đừng rơi
Càng ngao ngán kẻ mờ hoen dậy
Vẫn thướt tha hồn sáng rỡ khơi
Thế sự thăng trầm bao nẻo mới
Bình an cuộc sống giữa sông đời