Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/09/2018 16:38, số lượt xem: 262

Cầm trăng một khúc giữa đêm buồn
Đâu biết đoạn trường mải miết tuôn
Thu thuỷ vùi giông thành sắc rụi
Xuân sơn ngộ bão khiến thân luồn
Thanh lâu lắm bận đời hoen rã
Nẻo Phật bao hồi kiếp chẳng suôn
Bạc mệnh hồng nhan trời ghét mãi
Mười lăm năm ấy lệ như nguồn

Mười lăm năm ấy lệ như nguồn
Gặp lại ân tình khó thể suôn
Chi nữa thảo thơm lần vướng nhục
Còn đâu thanh khiết thuở chui luồn
Nhu hoà Kim Trọng ân cần nói
Cảm động Thuý Kiều lặng lẽ tuôn
Cầm sắt xin thành ra bạn hữu
Cầm trăng một khúc giữa đêm buồn

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm