Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/01/2022 13:58, số lượt xem: 101

Tình yêu cách trở nghẹn chan sầu
Tháng bảy khung trời đẫm hạt ngâu
Nỡ xéo linh hồn thêm bỏng ruột
Làm cho cõi thế phải thâm mầu
Chàng Ngưu trĩu nặng vò tâm khảm
Chức Nữ u buồn đổ giọt châu
Vẫn mộng thầm xây cầu Thước cảm
Và mơ hợp cẩn giống ban đầu

Và mơ hợp cẩn giống ban đầu
Dẹp bỏ sương mù sáng rỡ châu
Hiệp Phố mau về thơm toả ngãi
Tầm Dương chóng lại sũng tô mầu
Tưng bừng dạ thắm luồn đêm diễm
Lãng mạn môi nồng lánh nẻo ngâu
Chớ rã đôi đường lâm khổ luỵ
Tình yêu cách trở nghẹn chan sầu