15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/05/2021 23:58, số lượt xem: 131

1
Thường nghe chuyện kể kết tâm đồng
Diễm ái thơm tình đượm toả bông
Lãng tử Gò Công nào có vợ
Nàng quê xứ Thượng vẫn chưa chồng
Phừng yêu mộng nở tào khang bén
Khởi ước mơ bừng nguyệt lão trông
Giữa cảnh non ngàn luôn quấn quyện
Vành tim rộn rã đắm mê lồng

2
Cùng bên ngọc nữ sánh văn hài
Đẹp vẻ thơm lòng gái lẫn trai
Dốc thẳm đồi cao gầy mộng diễm
Rừng quanh núi thẫm quyện mơ dài
Thanh nguyền gởi ý nào cho nhạt
Sũng ước trao tình chẳng chịu sai
Bước giữa thời gian càng toả đượm
Ngàn thương tỷ lịm khoé mi cài

3
Ngày qua ái cảm nặng ân tình
Diễm ước chung đời được hiển linh
Mãi tưởng trời xanh ào phụ giúp
Nào hay bố mẹ xẻo gia hình
Thành hôn rạng rỡ cùng cô thắm
Giã biệt âm thầm với cảnh xinh
Rẻo núi mờ sương nàng vỡ mộng
Rồi tin tử trận khép đăng trình

4
Hồ Than Thở lệ suối xây thành
Kết liễu xong đời thoả mộng anh
Cảnh núi về thăm buồn bã đọng
Lòng gan nuối cuộn thảm thê dành
Vì tin báo tử làm thân rạc
Khiến dạ dâng sầu vỡ tuổi xanh
Trở bước miền xưa chàng tự vẫn
Mồ chôn dựa sát kiểu song hành