Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/09/2022 12:40, số lượt xem: 26

Lơi chùng quyện má ửng tình hây
Cảm xúc bừng thơ huyễn mộng vầy
Lời diễm tuyệt hương ngào ngạt đắm
Ngãi tròn vuông khúc dặt dìu xây
Khơi lờ lững dệt thơm bền đấy
Gởi xạc xào thương ngát đượm nầy
Trời đẹp buổi chim vờn nũng bướm
Nơi huyền diệu ước thoả lòng ngây

Ngây lòng thoả ước diệu huyền nơi
Bướm nũng vờn chim buổi đẹp trời
Nầy đượm ngát thương xào xạc gởi
Đấy bền thơm dệt lững lờ khơi
Xây dìu dặt khúc vuông tròn ngãi
Đắm ngạt ngào hương tuyệt diễm lời
Vầy mộng huyễn thơ bừng xúc cảm
Hây tình ửng má quyện chùng lơi