Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2021 12:43, số lượt xem: 170

Diệu nẻo màn chăn thắm chữ đồng
Trăm ngàn nỗi nhớ tựa màu bông
Êm đềm cánh dệt chuyền câu bổng
Lả lướt thuyền mơ đượm quãng hồng
Hãy quyến hương ngời thơm thảo lộng
Luôn vầy phúc diễm ngọt ngào trông
Từng đêm lịm ngát từ ven cổng
Khiến cõi tình thơ phả nguyệt bồng

Ngời duyên vạn khúc trỗi mơ bồng
Diễm tuyệt soi đường thoả ngóng trông
Mải miết cây tình vương ngãi rộng
Xàng xê máng nguyệt trải son hồng
Mà nghe nỗi ước trườn bên mộng
Lại thấy cơn thèm lả giữa bông
Đắm mãi cho đời luôn toả lộng
Ngàn yêu mắt nũng dệt tâm đồng