15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/01/2020 15:19, số lượt xem: 206

Ngời sắc toả hương đẫm biếc thềm
Thoả lòng cung ái ngạt ngào đêm
Khơi dào dạt ý dâng nồng ngọt
Trỗi xạc xào tim phả dịu mềm
Lời ngát đượm gieo đờ đẫn lại
Mộng dài ươm kết vặc vằng thêm
Vơi đầy nuộc nghĩa thơm tình vẹn
Đời kiếp mãn Xuân diễm tuyệt kềm

Kềm tuyệt diễm Xuân mãn kiếp đời
Vẹn tình thơm nghĩa nuộc đầy vơi
Thêm vằng vặc kết ươm dài mộng
Lại đẫn đờ gieo đượm ngát lời
Mềm dịu phả tim xào xạc trỗi
Ngọt nồng dâng ý dạt dào khơi
Đêm ngào ngạt ái cung lòng thoả
Thềm biếc đẫm hương toả sắc ngời