15.00
1 người thích
Đăng ngày 02/01/2021 13:31, số lượt xem: 190

Chúc bạn tròn năm hưởng cõi lành
Bao mùa diễm thắm cuộc đời xanh
Danh giòn giã phát vun bền nghiệp
Lợi dễ dàng thâu thoảng biếc cành
Giữa chốn thương trường sôi nổi lẹ
Trong vùng sản xuất rỡ ràng nhanh
Tình sâu nghĩa nặng dồn chăm sóc
Nẻo phước trời ban mãi hiệp thành

Hằng chơi bạn hữu khéo chân thành
Dũng lược mưu cầu phát triển nhanh
Dưỡng chất anh hùng thơm thảo cội
Bồi gương đạo đức phổng phao cành
Tình mơn mởn dậy bừng duyên thắm
Nghĩa thiết tha choàng lộng tuổi xanh
Ngõ thẳng đường ngay lời chính trực
Từng đêm hưởng giấc mộng mơ lành