Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/12/2020 16:11, số lượt xem: 219

Hãy sống vui đời đẹp nẻo chân
Và luôn cảm xúc ngợi ca vần
Gìn tâm sũng rộng bồi hương phấn
Trọng nghĩa sâu dài hưởng đức thân
Sách vở trầm ngâm ngời những vận
Cầm thư rạng rỡ biếc muôn phần
Cần chi cướp giật cho lòng bẩn
Tất cả mơ chìm vạt huyễn vân

Tất cả mơ chìm vạt huyễn vân
Ngàn ơn số mệnh rỡ hương phần
Câu lời sáng sủa tìm an phận
Vũ khúc êm đềm khảm rạng thân
Cảm thiết tha tình say những bận
Xoè ngan ngát cảnh đượm bao vần
Trần gian đã luỵ nhiều vương vấn
Hãy sống vui đời đẹp nẻo chân