Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/12/2020 23:40, số lượt xem: 226

Đôi lúc tâm hồn thoáng khổ đau
Đôi khi cuộc sống chợt hoen màu
Đôi lần chẳng thiết xoay quần vội
Đôi dạo không ngờ biến đổi mau
Đôi nẻo thăng trầm chân sụm vỡ
Đôi hôm cách trở mộng tan nhàu
Đôi lời tiễn biệt lòng hoang vắng
Đôi ngã phân kỳ quạnh quẽ nhau

Hai đầu cách trở khó tìm nhau
Hai mộng lìa tan chợt úa nhàu
Hai dịp tương phùng thêm lộng ước
Hai trời vắng biệt dễ sầu mau
Hai đường rộn rã ngời thơm sắc
Hai lối chòng chao héo bợt màu
Hai trái tim vàng luôn một nhịp
Hai người giã biệt rát hồn đau