Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2022 09:33, số lượt xem: 40

Được lời như cởi tấc lòng
An tâm nẻo nhớ  vẫn nồng mặn xưa
Ví dầu có nắng lẫn mưa
Vẫn trao trọn cả lời mưa móc tình…

Mà thương biếng lược soi mình
Ngày ta xa vắng giữ minh thệ vàng
Mắt buồn dõi bước mùa sang
Môi sầu nhạt mộng níu vang vọng lời.

Nơi này ngàn dặm chơi vơi
Thương em biết mấy buổi rời rã tim
Lẻ hồn chết lặng đi tìm
Vì đâu nên nỗi mộng chìm nghỉm xa

Nhớ khi nồng mặn đôi ta
Tình lên chất ngất, đẫm ma lực nào
Cau à, tương ngộ trầu nao
Gìn lòng thương nhớ chớ lao xao lòng…