15.00
Đăng ngày 26/12/2020 15:47, số lượt xem: 229

Đêm ngày tủi nghẹn đắng tình thơ
Vụn vỡ sầu tim khiến nhạt bầm
Thềm phủ bạc thâm nhàu khúc mộng
Gối tràn tê lạnh buốt hồn mơ
Êm lìa giấc đượm thôi cầu ngóng
Ấm giã lòng sâu nản đợi chờ
Mềm nhũn ái teo vùi xúc cảm
Thêm buồn kết đoạn đứt hồng tơ

Tơ hồng đứt đoạn kết buồn thêm
Cảm xúc vùi teo ái nhũn mềm
Chờ đợi nản sâu lòng giã ấm
Ngóng cầu thôi đượm giấc lìa êm
Mơ hồn buốt lạnh tê tràn gối
Mộng khúc nhàu thâm bạc phủ thềm
Bầm rũ khiến tim sầu vỡ vụn
Thơ tình đắng nghẹn tủi ngày đêm