Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2022 23:11, số lượt xem: 52

Nhiều buốt thảm xuyên giá lạnh đời
Tủi thề câu vắng quạnh nguyền rơi
Xiêu hồn rụi ước mơ dần vợi
Lỡ mộng vùi thương nhớ chẳng vời
Chiều ngả nắng chênh lòng mãi đợi
Gió hờn tim oải dạ hoài vơi
Tiêu sầu chứa chất cay ngùi đậm
Triều vọng khúc đau xót nghẽn trời

Trời nghẽn xót đau khúc vọng triều
Đậm ngùi cay chất chứa sầu tiêu
Vơi hoài dạ oải tim hờn gió
Đợi mãi lòng chênh nắng ngả chiều
Vời chẳng nhớ thương vùi mộng lỡ
Vợi dần mơ ước rụi hồn xiêu
Rơi nguyền quạnh vắng câu thề tủi
Đời lạnh giá xuyên thảm buốt nhiều