Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2021 17:13, số lượt xem: 88

Cuối nẻo mong vào cõi huệ lâm
Đừng nên cưỡng đoạt choán vươn tầm
Đường ngay giữ vẹn nồng chan biếc
Ngõ thẳng đi bền khó bị thâm
Rộn rã men đời dâng cánh tỏ
Triền miên sắc hạnh toả hương dầm
Nguồn vui ngự chính hồn thơm thảo
Vẫn nhủ thân này né vọng tâm

Vẫn nhủ thân này né vọng tâm
Mà gây nghiệp chướng kẻo mưa dầm
Đừng gieo ác khẩu lời ma mị
Chớ trỗi đen lòng dạ hiểm thâm
Vẻ ngát bồng lai về giữa mộng
Hồn thơm phước hạnh toả ngang tầm
Hoài mơ cuộc sống nhiều thanh thản
Cuối nẻo mong vào cõi huệ lâm