Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/08/2021 19:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 26/12/2021 22:59, số lượt xem: 91

Vì dân khởi nghĩa lộng tâm đào
Giữa núi giương cờ vượt rẻo cao
Xẻo Mãn Thanh bầy quân bộ náo
Dồn Xiêm Thái giặc thuỷ binh nhào
Sơn hà vững chắc ngời phong mạo
Tổ quốc yên bình rỡ nguyệt sao
Nguyễn Huệ kiêu hùng mang vải áo
Trời Nam lẫm liệt xứng anh hào

Trời Nam lẫm liệt xứng anh hào
Chỉ lệnh ban truyền giữa gió sao
Điểm xuyết đường hay thù rã ngạo
Hành quân kiểu mới giặc thua nhào
Bình yên Tổ quốc xua cường bạo  
Phẳng lặng sơn hà trỗi biếc cao
Cất Phượng Hoàng đô mời sĩ hảo
Vì dân khởi nghĩa lộng tâm đào