Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/10/2022 13:53, số lượt xem: 44

Êm đềm ái cảm đượm dòng thơ
Thoả lịm hồng duyên sũng bến bờ
Để ngát ngan tình luôn diễm mộng
Cho tròn trặn giấc mãi nồng mơ
Hồn nghe nỗi nhớ bừng xao động
Sắc vẫy niềm yêu bủa đợi chờ
Cổ tích loang về thơm cõi hạnh
Đơm lòng dệt nũng khúc tằm tơ

Sao hoài nhớ đẫm nụ hồng tơ
Để dạ từng đêm mãi ngóng chờ
Ủ vẹn cưng chiều da diết nũng
Vun nồng cảm xúc ngọt ngào mơ
Bền xin rộn rã khi vào giấc
Sũng luyến triền miên buổi cập bờ
Trỗi khúc ân nguyền thơm thảo dậy
Cho tình diễm sắc tựa vần thơ