Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/10/2022 13:25, số lượt xem: 47

Quãng nắng nghiêng chiều phả mộng rơi
Tình vương giữa gió lả say ngời
Kìa bay bổng dạ khờ hương luyến
Nọ khát khao lòng diễm nẻo chơi
Đãi chốn kim bằng vui vẻ chuyện
Viền trang kỷ niệm thiết tha đời
Tơ tằm xướng hoạ trời cho hưởng
Giọt áng thơ nồng mãi chẳng vơi

Thơ cùng ái hữu chẳng hề vơi
Diễm vận lồng hương thắm tuổi đời
Mãi dệt mơ bồng loang tứ cảm
Luôn dìu mộng toả kết vần chơi
Tình thơm thảo bén lòng say đượm
Nghĩa mặn mà trao vẻ luyến ngời
Tửu đãi trà dâng vầy xướng hoạ
Nghiêng chiều giọt nắng lững lờ rơi