Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2016 08:14, số lượt xem: 195

Chiến công lừng lẫy Bạch Đằng Giang,
Trang sách đẹp tươi những nét vàng.
Cọc nhọn đâm xuyên quân cướp nước,
Sông sâu vùi lấp mộng xâm lăng.
Sử xanh rạng rỡ, người oanh liệt,
Bia đá sáng ngời, đất vẻ vang.
Hậu thế chong đèn xem tích cũ,
Chắp tay bái vọng Đức Ngô Vương!