Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/10/2017 06:31, số lượt xem: 516

Thiên hạ nhìn xem đã đốt lò,
Phen này lắm kẻ sẽ ra tro.
Diệt trừ sâu bọ không ngần ngại,
Thiêu cháy ô dù chớ đắn đo.
Chỗ ấy tham ô, nhiều đứa sợ,
Nơi này nhũng nhiễu, khối thằng lo.
Nội xâm, lũ giặc đang còn đấy,
Chất củi thêm vào, chắc thắng to!