15.00
Đăng ngày 03/03/2016 07:27, số lượt xem: 8928

Sáng nay đi vãn cảnh chùa,
Trời xuân trong sáng đã vừa tan sương.
Thiện nam, tín nữ bốn phương,
Thành tâm, kính cẩn dâng hương Phật đài.

Mấy mươi năm sống ở đời,
Buồn vui bao nỗi kiếp người trầm luân.
Nhủ lòng tích đức tu nhân,
Sao cho khỏi vướng bụi trần bấy nay.

Lời vàng Phật dạy còn đây,
Yêu thương tất cả cỏ cây, giống loài.
Những sinh linh ở trên đời,
Từ bi, hỷ xả học rồi chớ quên.

Rủi may bởi tại nhân duyên,
Không không, sắc sắc làm nên vô cùng.
Thấy cây lại thấy cả rừng,
Tam quy, ngũ giới… đã từng được nghe.

Rủ nhau đến gốc bồ đề,
Chắp tay niệm Phật, tìm về tĩnh tâm.
Trên đường, thanh thản bước chân,
Trông theo én lượn, trời xuân nắng tràn.